بعد از توصیف میکروسکوپی 120-115 گونه از حیوانات کوچک در شکمبه (گروبی و دلافوند، 1843) اکتشافات شاخص اندکی درک دانشمندان را از شکمبه، اکوسیستم میکروبی آن و روابط موجود بین تخمیر شکمبه‌ای و تغذیه نشخوارکنندگان تغییر داده است. اثبات این که سلولز توسط فعالیت میکروبی در شکمبه هضم می‌شود (وان تاپینر، 1984) به همراه اهمیت محصولات تخمیری میکروبی (یعنی اسیدهای چرب فرار به عنوان یک ماده مغذی برای حیوان میزبان) کشفی مهم بود.برای ادامه دانلود کنید (PDF, 592KB).

effectiveنشخوار فرآیندی است که در آن محتویات شکمبه کاملاً مخلوط شده و ذرات بزرگتری که کمتر هضم شده‌اند دوباره بالا آورده، جویده و بلعیده می‌شوند. این فرآیند بارها و بارها تکرار می‌شود تا ذرات غذایی به ذرات کوچکی تبدیل شوند و سطح نسبتاً بیشتری برای هضم بهتر مواد خوراکی توسط باکتری‌ها و پروتوزوئرها فراهم شود. عمل جویدن علاوه بر تجزیه مکانیکی علوفه به ذرات کوچکتر، تولید بزاق غنی از بی‌کربنات نیز تحریک می‌کند. بزاق برای بافر کردن اسیدهای چربی که بطور پیوسته توسط میکروب‌ها در شکمبه تولید می‌شوند، ضروری است. اسیدهای چرب مسئول اسیدی شدن محتویات شکمبه هستند.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 493KB).

Cows

اوره ترکیبی ساده و حاوی 46 درصد نیتروژن است. این ترکیب در گیاهان بسیاری وجود دارد و محصول نهایی متابولیسم پروتئین در پستانداران است. بخشی از اوره تولید شده در بدن حیوانات از طریق بزاق به دستگاه گوارش برمی­گردد، باقیمانده اوره از طریق ادرار دفع می­ شود. مصرف اوره در جيره نشخواركنندگان به بيش از صد سال مي‌رسد. اوره یک ترکیب غیرپروتئینی است که توسط باکتری­های شکمبه نشخوار کنندگان مورد استفاده قرار می­گیرد. در تخمیر  شکمبه‌ای، اوره به آمونیاک شکسته می‌شود.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 156KB).

rumen function

از پيشترفت‌هاي اخير در تنظيم جيره دام‌ها دستكاري تركيب و اجزاي جيره به منظور افزايش كميت و كيفيت پروتئين و انرژي تحويلي در روده كوچك مي‌باشد. كه اين دو تنها با خوراك‌هايي با قابليت هضم و راندمان سنتز پروتئين ميكروبي بالا حاصل مي‌شود. در نتيجه اندازه‌گيري تركيبات پاياني حاصل از متابوليسم همانند پروتئين ميكروبي علاوه بر توليد اسيدهاي چرب فرار حائز اهميت است. ميزان توليد پروتئين ميكروبي با استفاده از ماركرهاي داخلي همانند پورين‌ها يا دي‌آمينوپمليك اسيد و يا الحاق ماركرهاي خارجي هانند ايزوتوپ پايدار (l5N) يا راديوايزوتوپ‌ها (35S و 32P) در ميكروب‌ها قابل اندازه‌گيري است. 

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 331KB).

Cows

از آنجا که تغییر اقلیم مسئله‌ای همه گیر در کشاورزی دنیا شده است، استرس گرمایی در گاوها در مناطق همانند آمریکا، آسیا و مدیترانه و حتی در مناطق معتدل همانند انگلستان، آلمان و فرانسه رو به افزایش است. پذیرفته شده است که استرس حرارتی حاصل ترکیبی از دما و رطوب بیشتر و بالاتر از منطقه حرارتی خنثی است. اتحادیه ملی تحقیقات (NRC) شاخص حرارتی ورطوبتی (THI) را تعریف کرده است که با دمای رکتوم همبستگی داشته و نشان دهنده آستانه‌ای است که گاو شیری از استرس گرمایی آسیب خواهد دید. با وجود این بیشتر مطالعات اولیه بر روی استرس گرمایی در آمریکا انجام شده است

yeast dairy cow

بدون شک مهمترین فعالیت متخصصان تغذیه در یک مزرعۀ پرورش گاو شیری رساندن گاوهای شیری به دورۀ اوج شیردهی و سپس، حفظ و تداوم شیردهی است. در راستای افزایش تولید شیر در گاو نیز اگرچه عوامل مهمی همچون ژنتیک، بهداشت، جایگاه، آسایش دام و مدیریت نیروی انسانی در این مهم نقش دارند، عوامل تغذیه‌ای از عوامل مهم و قابل کنترل توسط متخصصین تغذیه است.  در این راستا توجه به کمیت و کیفیت مواد خوراکی در جیره گاوهای شیری با استفاده از مواد خوراکی متنوع به منظور تأمین مواد مغذی مورد نیاز این حیوانات از اهداف متخصصین تغذیه است.