طیور

اهميت توسعه زود هنگام دستگاه گوارش در طيور

cobb sasso broiler

نژادهاي جوجه گوشتي در طي سال‌هاي زياد به منظور رشد سريع انتخاب شده‌اند. در جهت تأمين اهداف آغازين رشد در هفته اول زندگي، رشد مطلوب روده‌ها و دستگاه هاضمه ضروري است. درك توسعه دستگاه گوارش و عواملي كه مي‌توانند وضعيت دستگاه گوارش را بهبود بخشند، براي حداكثر كردن تعداد جوجه‌هاي رشد يافته و تأمين بهترين وضعيت شروع دوره پرورش كليدي است.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 154KB).