طیور

كيفيت بهتر پوسته تخم مرغ با استفاده از اسيدي فايرهاي دستگاه گوارش

acidy

آنتي بيوتيك‌هاي ارتقاء دهنده رشد در 50 سال گذشته براي بهبود عملكرد طيور استفاده مي‌شدند. استفاده از سطوح تحت درماني آنتي‌بيوتيك در خوراك طيور باعث افزايش راندمان خوراكي و افزايش رشد مي‌شود (جدول 1). آنتي‌بيوتيك‌هاي ارتقاء دهنده رشد براي سال‌هاي زيادي تحت بررسي دقيق قرار گرفتند و توسط مراجع قانوني در بسياري از كشورها از بازار مصرف جمع آوري شدند. مزاياي آنتي‌بيوتيك‌هاي ارتقاء دهنده رشد گاهي مورد ترديد قرار می‌گیرد، با اين وجود آنها شبيه آنتی‌بيوتيك‌هاي مورد استفاده در پزشكي مي‌باشند و احتمالاً سبب افزايش جمعیت باكتري‌هاي مقاوم به آنتي‌بيوتيك مي‌شوند.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 192KB).