طیور

ژنتیک و راندمان غذایی در جوجه‌های گوشتی

sl 3

متخصصین تغذیه انسانی می‌گویند که "شما آنچه هستید که می‌خورید"، در حالی که آنهایی که دارای اضافه وزن هستند ژن‌های خود را مقصر می‌دانند.  در مورد جوجه‌های گوشتی چطور، چه میزان از راندمان غذایی توسط ژنتیک آنها و چه میزان توسط جیره‌ها تعیین میشود. کمپانی‌های پرورش دهنده طیور بطور گسترده‌ای سرعت رشد، ضریب تبدیل غذایی و سن کشتار آنها را در 50 سال اخیر بهبود داده‌اند. البته این مقدار افزایش در راندمان به دلیل تغییرات تغذیه‌ای و مدیریتی نیز است. یک صنعت طیور موفق حاصل این بهبودهاست، اما با توجه به آسایش پرنده، ثبات و نیاز بازار اینها به چه معنا هستند.

برای ادامه دانلود کنید (PDF, 277KB).